سابقه ما در تعمیر و بازسازی دستگاههای برودتی به سال 1360 برمیگردد.
از هنگامی که مدیر شرکت در مخابرات و ارتش به هنگام جنگ درجبهه به تعمیر این سیستم ها اشتغال داشت تا امروز که با ایجاد مجموعه ای از همکاران به تعمیر سیستم های برودتی در بخشهای خصوصی و دولتی به فعالیت مشغولیم راه درازی در کسب مهارت ،تجربه ودانش پیموده ایم.
خوشوقتیم که مشتریانی که گاهی بیست سال با ما سابقه کاری دارند به عنوان شرکای ما به رعایت اصول حرفه ای و حفظ سرمایه آنها( در قالب دستگاههایی که برای تعمیر و بازسازی به ما سپرده اند ) توسط ما گواهی میدهند.

برای دیدن عکس در سایز بزرگتر، روی عکس مورد نظر کلیک کنید.